Kontakt: kontakt.himbula@gmail.com

Formand: Tenna Krogh Klausen

Næstformand: Rune Pedersen

Kasserer: Martin Johansen

Menigt medlem: Michael Wöelck

Menigt medlem: Jens Klausen


Webmaster: Martin Johansen