Kontakt: bestyrelse@himbula.dk

Formand: Michael Wöelck

Næstformand: Jørn Holt

Kasserer: Martin Johansen

Menigt medlem: Rune Pedersen

Menigt medlem: Maria Bauman


Webmaster: Martin Johansen